• Vilkår for leie


  1. BESTILLING OG KONTRAKTSINNGÅELSE.

  • En bestilling regnes for gjeldende fra det tidspunkt leietaker har bekreftet eller booket på nett.
  • Det innbetales et depositum på 15% ved bestilling.
  • Hele leiesummen forfaller 14 dager før ankomst.
  • Kontonummer: 2601.34.91177
  • Leietager sender bekreftelse på innbetaling.
  • Swift: BLSPNO21 IBAN: NO9726013491177
    

  2. LEIEPRIS.

  • Leieprisen inkluderer sengetøy og sluttrengjøring
  • Normalt forbruk av elektrisitet, til oppvarming, koking og belysning er inkludert i leieprisen. Leieprisen inkluderer såpe, oppvaskmiddel, toalettpapir, tørkerull med mer.
  • Leietager plikter å holde boligen ren og forsvarlig låst mens leietiden løper

  3. AVBESTILLING.

  • Ved avbestilling etter 14 dager før ankomst hefter leietager for 25% av leiesum.

  4. LEIETID OG ANKOMST.

  • Boligene står til disposisjon fra kl. 16.00 ved ankomst til kl. 12.00 på avreisedagen.
  • Nøkkel hentes i resepsjon/cafe i åpningstiden 9-21.
  • Eller kontakt telefon: 93090044
  • Kontaktperson: Halvor Nerheim 93 09 00 44

  4. PARKERING

  • Det er egen parkering til hver enkelt enhet. Se skilt

  5. LEIETAKERS ANSVAR.

  • Leietaker er ansvarlig for at han og hans følge behandler bolig, inventar og utstyr på en slik måte at ingen skade eller unødig slitasje oppstår. Leietaker er erstatningspliktig overfor eier for eventuelle skader han påfører leieobjektet med tilliggende. Dersom han har opptrådt på en slik måte at han er årsak til at forsikringskrav må gjøres gjeldende, hefter han for forsikringens egenandel.
  • Dersom noe skades / knuses skrives dette på liste i hytta, og meddeles utleier. Leietager hefter for selvkost.

  6. EIERS PLIKTER/ANSVAR.

  • Eier er ansvarlig for at boligen er skikkelig rengjort ved leietidens start, og at alt utstyr som er angitt i beskrivelsen er på plass og virker forsvarlig, og ellers at boligen er av en slik stand at formålet med leien ikke forringes for leietaker.
  • Det er eiers plikt å sørge for at boligen er tilstrekkelig forsikret.
  • Det er brannalarmanlegg installert i hytta som går til vaktselskap.
  • Eier er ikke ansvarlig for selvforskyldt skade som er påført leietaker eller noen i hans følge eller deres utstyr.

  1.1.18. HN